Instruks for frivillige

I disse koronatider kreves det ekstra forholdsregler for frivillige. Er du frivillig så ber vi om at du gjør deg godt kjent med disse.

Vi har utarbeidet instruks for de frivillige som er på oppdrag i Korona-situasjonen. 

Denne instruksen er i tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Gjelder fra 18.03.20 og inntil videre

Alle frivillige har et selvstendig ansvar for å vurdere om en bør bistå i aktiviteten. Alle må samtykke til at Skaun frivilligsentral registrerer de personopplysningene vi trenger for å administrere frivillig-oppdrag. Alle har etisk og moralsk taushetsplikt. Signering av taushetsplikt og samtykke skjer elektronisk.

Du som er frivillig

 • Må ikke ha symptom på smittsom sykdom
 • Må ikke være i karantene
 • Vi skjermer frivillige fra utsatte grupper fra å utføre en del oppdrag
 • Er du under 18 år så må vi avklare hvilke typer oppdrag som er aktuelle for deg
 • Er underlagt taushetsplikt

Praktisk gjennomføring

Gjør deg godt kjent med instruksen, den er laget for din beskyttelse. Denne instruksen gjelder for alle typer oppdrag formidlet fra oss.

 • Overlevering av matvarer eller andre liknende tjenester skal foregå utendørs
 • Du skal ikke gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene. Sett fra deg varene, ring på/bank på og gå.
 • Ha med deg Folkehelseinstituttets forsiktighetsregler i bakhodet:
  • Hold minimum 2 meter avstand til andre person(er)
 • Unngå å berøre andre «felles» fysiske steder som flere berører, uten nødvendig verneutstyr eller tilgang på håndvask/antibac. Eksempler på dette kan være dørhåndtak, postkasser, flater etc.
 • Det skal ikke brukes kontanter, kun digital betaling evt kreditt 
 • Sørg for god håndhygiene og bruk hansker dersom dette er tilgjengelig.
 • Vi utsteder eget ID-kort for deg som frivillig.
  Dette fremvises sammen med annen legitimasjon.
 • Vi dekker kjøregodtgjørelse for oppdrag innad i Skaun.

Hva skal du som frivillig være klar over at du IKKE skal gjøre?

 • Ingen frivillige skal gå inn i husstander eller ha direkte, fysisk kontakt med de som mottar hjelp.
 • Man skal ikke ta imot penger eller ta imot retur av noe slag
 • Frivillige skal ikke kaste søppel. Gi beskjed til frivilligsentralen eller organisasjonen du er knyttet til, som vil ta dette videre til Skaun kommune.
 • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd. Denne typen spørsmål rettes til fastlege/legevakt.


Avvik
Alle avvik fra disse rutinene skal meldes til oss så fort som mulig.

Dersom du som frivillig har blitt utsatt for smitteeksponering skal du unngå kontakt med andre så langt det er mulig. Avslutt oppdrag og reis hjem umiddelbart. Meld fra til oss – eller kontaktperson i egen organisasjon – og kontakt koronatelefonen 72 86 74 19 for å avtale videre oppfølging fra eget hjem.

Ingen skal føle at de blir satt til oppgaver de ikke mestrer. Frivillig innsats kan være utfordrende - men det skal være givende. Hvis du opplever uro/bekymring/spørsmål rundt ditt oppdrag - ta kontakt med oss - vi er der for deg :-). 

Kontaktinfo 
Siri Grøttjord
Daglig leder
Tlf. 941 43 066
E-post: fvs@skaun.kommune.no
Facebook: Skaun frivilligsentralSosiale media

2021 © Skaun frivilligsentral