Sying av stellefrakker

Sying av stellefrakker etter mønster

Aldersgruppe: For alle

Kan du bidra med å sy stellefrakker til hjemmetjenesten i Skaun?

Hjemmetjenesten er i den situasjonen av de står i fare for å gå tom for stellefrakker, og har spurt frivilligsentralen om hjelp til å sy slike. Mønster og stoff er bestilt og det jobbes nå med å få noen til å klippe til/skjære ut frakkene etter mønster - men vi trenger frivillige til å sy.

PRAKTISK OM OPPDRAGET:

  • Det vil bli satt opp syrom på skolene, med maks 2-3 i samme rom.
    Vi ønsker ikke at folk sitter i hjemmene sine og syr disse.
  • Det vil bli mulig å sy både på dagtid og ettermiddag. 
  • Du bidrar med den tiden du har til rådighet, om du vil sy en frakk eller ti frakker. 
  • Du kan bruke din egen godt rengjorte maskin 
  • Du må være frisk fra alle typer luftveisinfeksjoner
  • Du kan ikke være i karantene

Vi vet ikke helt omfanget - men vi ønsker at de som kan bidra melder seg hos oss på:

https://skaun.frivilligsentral.no/ 

Du kan også ta kontakt på e-post fvs@skaun.kommune.no eller tlf. 941 43 066.

Vi tar direkte kontakt med mer praktisk informasjon til deg som melder deg til dette oppdraget.

Sosiale media

2021 © Skaun frivilligsentral