Rigging konserter og arrangement

Vi kan være behjelpelig med å skaffe frivillige til enkle riggejobber i forbindelse med konserter o.l.

Vi har hatt elever fra Voksenopplæringa ute på mange riggejobber etterhvert, både for lag og foreninger og for arrangement i kommunal regi. Så de begynner å bli drevne i å lempe lyd- og lysutstyr og rigge opp og ned med stoler og bord. 

Vi tar i mot flere frivillige til slike oppdrag. Rigging skjer ofte på ugunstige tider. Vi gir derfor våre frivillige til slike riggejobber får en liten påskjønnelse for utført oppdrag.

2020 © Skaun frivilligsentral