Matlaging og baking

Matlaging og baking til institusjoner, arrangement mm

Aldersgruppe: For alle

Av og til trenger vi innsats fra frivillige til å:

  1. Bake
  2. Lage mat
  3. Smøre mat
  4. Servering
  5. Forberedelser og rydding på kjøkken

Det kan være både i krisesituasjoner og til sosiale sammenkomster, og til større og mindre arrangement, ved aksjoner og ellers for å glede noen som kan trenge en oppmuntring.

Vi vil ta kontakt ved behov!

Siri Grøttjord
fvs@skaun.kommune.no


2020 © Skaun frivilligsentral