Koronavaksinering og frivillig innsats

Det blir satt opp vaksinasjon mot korona hele våren 2021. Kommunen må hele tiden være parat til å sette i gang vaksinering på kort varsel, og bistand fra frivilligheten er kjærkomment.

Det er derfor greit å ha en gruppe med frivillige som man kan spørre om å bistå.  det trengs frivillige både på dagtid og ettermiddag.

Kommunen trenger generell bistand fra frivilligheten til håndtering av diverse administrative oppgaver.

  • Køhåndtering inn og ut av hallen.

  • Informasjonsarbeid.

  • Etter gjennomført vaksine skal de vente 20 minutter for å avvente eventuelle reaksjoner på vaksinen før de forlater hallen. De passer tiden selv. Eventuelle reaksjoner på vaksinen vil bli håndtert av kommunens eget helsepersonell.

  • Forefallende arbeid som vasking av arbeidsflater, rydding.

Risiko.

Alt arbeid vil selvsagt foregå i henhold til gjeldende smittevernregler. Bruk av munnbind, holde avstand om mulig og god håndhygiene er nødvendige og gode forholdsregler.

Hvis dette er noe du tenker at du kan være med på, så meld deg - gjerne via nettsiden vår - du vil ikke bli satt opp før du har blitt forespurt og takket ja.

Siri Grøttjord
Daglig leder Skaun frivilligsentral

Sosiale media

2021 © Skaun frivilligsentral