Bingo på Rossvollheimen

Aktiviteten på Rossvollheimen arrangerer bingo for beboerne torsdager kl. 11.30.

Aldersgruppe: For alle

Frivilligsentralen rekrutterer frivillige til å bistå med kaffeserveringen og ellers hjelpe til med gjennomføringen av en hyggelig aktivitet for beboerne. 

Bingoen foregår som regel hver torsdag kl. 11.30.

Frivillige som kommer til Rossvollheimen blir godt tatt vare på, derfor har vi en stabil kjerne av frivillige som trives godt med å hjelpe til på Rossvollheimen, men vi tar gjerne i mot flere. Er dette noe du kan tenke deg så tar du kontakt med oss på frivilligsentralen.


Sosiale media

2021 © Skaun frivilligsentral